Vi samarbetar tätt med turismföretagare i västra Nyland samt med andra instanser, som hänför sig till regionens turism.

I västra Nyland verkar en förening för turismbranschens företagare, HelsinkiWest r.f. I första hand jobbar vi med dessa företag, men även andra företag ingår i vår verksamhet.

HelsinkiWest r.f. verkar parallellt med den officiella regionala turismorganisationen, Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu.